52550 - Πρώτο μάθημα

Ν. Λυγερός

* Είναι δύσκολη η Αγάπη…
* Της Ανθρωπότητας…
* Πιο δύσκολη ακόμα η Αμισεία…
* Θα μπορέσουν να δεχτούν τη Διδασκαλία;
* Εξαρτάται από τις αντοχές τους και πάλι.
* Έζησαν πολλά!
* Θα ζήσουν περισσότερα.
* Αν το θέλουν…
* Μόνο αν το θέλουν.
Ο Χαμαιλέοντας τους περίμενε ακίνητος και σιωπηλός.
Πήγαν να μιλήσουν αλλά κατάλαβαν αμέσως ότι ήταν άχρηστο. Τους άκουγε ήδη.
Ήταν αρχικά φοβερή αυτή η εντύπωση ότι ανοίγεις την ψυχή σ’ ένα ξένο και μετά νιώθεις ότι τη διάβαζε ήδη.
Αλλά δεν ήταν ούτε καν εντύπωση.
Είχαν τα μαγικά ραβδιά.
Και αυτά ένιωσαν το αόρατο σπαθί.
* Το σπάνιο μπορεί να είναι και πολύτιμο.
Αυτή ήταν η σκέψη του Χαμαιλέοντα.
Και την άκουσαν.