52588 - Νέα αθωότητα

Ν. Λυγερός

Είδαν με τα μάτια τους ότι ένας τρόπος να προστατέψουν μία Αθώα ήταν να μεταμορφώσουν την εικόνα της σε ακίνδυνη. Δεν ήταν όμως μία μορφή ουδετερότητας. Ήταν μία κάλυψη που προστάτευε την αθωότητα . Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει τις επιθέσεις του συστήματος. Άλλωστε δεν είχαν κάνει το ίδιο με τη μικρή Μαρία;
Η Αγγελική ήταν βέβαια μια πιο δύσκολη περίπτωση αφού ήταν υπεύθυνη για τη Βοτανοθήκη.
Έτσι φαντάστηκαν τι είχαν κάνει για να καλύψουν και την κυρία με τη μάσκα της Σπανιοθήκης. Αφού το σύστημα δεν είχε καταφέρει να σπάσει την ασπίδα που είχαν τοποθετήσει.
Σε μεγαλύτερο βάθος ήταν και η Βιβλιοθήκη.
Τώρα έβλεπαν ότι είχαν δημιουργήσει μια καστρική δομή εντός της πέτρινης πόλης.
Ενώ δεν υπήρχαν τείχη
υπήρχαν προπύργια και διπλός πύργος.
Ήταν λοιπόν και αυτό ένα μάθημα πολιορκητικής, μια ανθρώπινη πολιορκητική.
Καινοτομία.