52607 - Το σφυρί της σοκολάτας

Ν. Λυγερός

Επέλεξε μια σοκολάτα.
Η συσκευασία της είχε ένα σφυρί.
Το απελευθέρωσε.
– Θέλετε;
– Βέβαια.
Έσπασε τη σοκολάτα και τράβηξε την προσοχή.
Η αναμονή δεν περίμενε άλλο.
Βγήκε χωρίς να κοιτάξει πίσω.
Δεν είχε αγοράσει τίποτα.
Ήταν ύποπτο.
– Πρέπει να σας δώσω το κουτί.
– Γιατί;
– Δεν πρέπει να το έχω άλλο πάνω μου. Έχετε τα μαγικά… Βέβαια τα έχετε. Μη βγείτε μαζί μου. Χωρίς το κουτί δεν κινδυνεύω. Τις οδηγίες θα σας τις πει…
– Το κουτί;
– Όχι…
– Αυτό που προστατεύει.
Μετά ο Παύλος εξαφανίστηκε.
Η εικόνα παρέμεινε σιωπηλή.
Βγήκαν από την αποθήκη…