52610 - Η φιάλη

Ν. Λυγερός

Το αντικείμενο ήταν ένα γυροσκόπιο…
Σίγουρα αυτό θα μπορούσε να τους δώσει μια κατεύθυνση.
Αλλά ποια;
Είχε μια αινιγματική διακόσμηση…
Και στο κέντρο του μια μικρή φιάλη
μ’ ένα παράξενο χρώμα.
Ήταν αυτό το μπλε φωτονίου…
Ήταν χαρακτηριστικό…
Αλλά έπρεπε να βρουν περισσότερος ενδείξεις…
Αναρωτήθηκαν αν ήταν ένα υγρό που είχε φτιάξει η ίδια
η Αγγελική.
Επανεξέτασαν τη διακόσμηση.
Εμπεριείχε τα γνωστά τους παράξενα γράμματα.
Έτσι άρχισαν να διαβάζουν τα μικροσκοπικά γράμματα.
Αλλά εκεί που περίμεναν ξεκάθαρες οδηγίες,
διάβασαν προτάσεις
που ήταν δυσνόητες σε πρώτο επίπεδο.
Χρειαζόταν μια υπέρβαση για να καταλάβουν.
Πάντως υπήρχαν τρεις προτάσεις.
Η καθεμία έλεγε κάτι.
Αλλά σίγουρα έλεγαν κάτι και μαζί.