52616 - Το καπέλο

Ν. Λυγερός

Έπρεπε να δώσουν άλλο νόημα στο καπέλο.
Σκέφτηκαν τη γέφυρα που είχαν κινδυνέψει.
Τους είχαν μπλοκάρει στην απέναντι όχθη
και σώθηκαν διασχίζοντας διαγώνια τον ποταμό.
Αυτή η κίνηση ήταν του ίππου.
Η πρώτη πρόταση έλεγε αυτό
που είχαν κάνει
χωρίς να αντιληφθούν
ότι ήταν κίνηση
ενός στρατηγικού παιγνίου.
Στη συνέχεια κινήθηκαν και αναζήτησαν στοιχεία με την κίνηση του ίππου.
Τώρα έπρεπε να περάσουν στο στάδιο
της συμμετρίας για να περάσουν στο επόμενο επίπεδο.
Ήταν οι τρεις Άγιοι που λειτουργούσαν συμμετρικά.
Έπρεπε όντως να βρουν τον Ιωάννη.
Μόνο που δεν έπαιζαν σκάκι
όπως το πίστευαν στην αρχή.
Δεν ήταν ο ίππος το κλειδί
αλλά το άλμα του.
Μόνο αυτό υπήρχε σε αυτό το παίγνιο.