52625 - Το ερώτημα

Ν. Λυγερός

– Λειτουργήσαμε παράλληλα λοιπόν.
– Ήταν ο μόνος τρόπος για να μην μπορεί να μας παρακολουθήσει όλους.
– Όλους;
– Εσάς, εμένα, τον Χαμαιλέοντα και τον άλλον.
– Τον άλλον;
– Τον άλλον Χαμαιλέοντα…
– Ποιον άλλον;
– Το Τέρας.
– Το Τέρας;
– Δεν είδατε τον Δράκο;
– Και βέβαια.
– Είναι μία από τις μορφές του.
– Μάλιστα μας βοήθησε.
– Έχει άλλες ιδιότητες.
– Δηλαδή;
– Λειτουργούν συμπληρωματικά.
– Μα πώς;
– Έχουν ο καθένας ένα μέρος του άλλου…
– Πώς είναι δυνατόν;
– Η ανάγκη.