52628 - Τεχνικές αιωνιότητας

Ν. Λυγερός

– Θέλετε να πείτε ότι πρέπει να πάμε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.
– Είναι αναγκαίο.
– Αυτό λέει και η Βιβλιοθήκη.
– Πότε το είπε;
– Πριν έρθετε…
– Από την αρχή το ξέρετε;
– Απλώς δεν ήξερε πότε θα είστε έτοιμοι.
– Παρακολουθήσαμε μια ενισχυμένη εκμάθηση.
– Δεν ήσασταν οι μόνοι.
– Άρα άρχισε ήδη η Βιβλιοθήκη.
– Όλα αυτά που ζήσατε ήταν στο πρόγραμμα της. Επέλεξε το πιο ανθεκτικό σενάριο.
– Η αξιοποίηση Αθώων που έγιναν Δίκαιοι.
– Το σύστημα δεν μπορούσε να εντοπίσει παρα μόνο αυτό το επίπεδο.
– Δηλαδή από την αρχή βοηθούσαμε την βοήθεια.
– Αλλά όλο και πιο αποτελεσματικά.
– Χωρίς να γίνει κατανοητός ο ρόλος.
– “Εισέρχεσαι στη σφαίρα φιλικά και εύκολα.”