52630 - Το φίλτρο

Ν. Λυγερός

Δεν μπορούσαν να πάνε αμέσως στην εκκλησία έπρεπε πρώτα να περάσουν από τη Σπανιοθήκη.
– Γιατί να πάμε εκεί;
– Χρειαζόμαστε ένα φίλτρο.
– Τι είδους;
– Μια μορφή αντιδότου.
– Αντίδοτο…
– Είναι για σιγουριά…
– Μα κινδυνεύουμε τόσο πολύ;
– Όσο πιο κοντά είμαστε στον στόχο τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος.
– Θα περάσουμε από τις διαγώνιες λοιπόν.
– Αυτό είναι το μόνο που ξέρω.
– Θα μάθουμε περισσότερα στην πορεία.
– Και τώρα ξέρουμε ποιος είναι ο Δράκος.
– Και πώς λειτουργεί με τον Γρύπα.
– Αλλά ο Φοίνικας;
– Φαίνεται να είναι μεταστρατηγικό μείγμα.
– Πρώτη φορά ακούω αυτήν την έκφραση.
– Πόσες φορές είχε δει Φοίνικα πριν την ανέλιξή μας;