52631 - Μεγάλο yose

Ν. Λυγερός

* Sente.
* Πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες.
* Θα πάρουν. Τώρα ξέρουν…
* Το μεγάλο yose άρχισε.
Χάρηκαν μόλις έφτασαν στον τοίχο των βιβλίων. Αυτή η οικειότητα είχε μέσα της μια ανθρωπιά.
Όταν έφτασαν στη Σπανιοθήκη αυτό το αίσθημα ενισχύθηκε. Αλλά η μεγάλη αλλαγή φάνηκε μόλις μπήκαν.
Η κυρία με την μάσκα δεν την είχε πια.
– Τι έγινε;
– Περάσαμε σε άλλη φάση.
– Τελείωσε ο εγκλεισμός;
– Κατά κάποιο τρόπο.
– Πώς έγινε;
– Η Βιβλιοθήκη άνοιξε τη δομή.
– Για ποιο λόγο;
– Προετοιμάζεται για την μεταμόρφωση…
– Την αναβάθμιση;
– Ναι, αυτήν!