52639 - Ο άλλος Ιωάννης

Ν. Λυγερός

Με μια κίνηση είχαν υλοποιήσει δύο στόχους.
Κι ενώ πίστευαν ότι έπρεπε να βοηθήσουν τον Ιωάννη ανακάλυψαν τον άλλο Ιωάννη της άλλης εποχής. Ακόμα κι αν τους είχαν πιάσει δεν θα είχαν πει απολύτως τίποτα για τον δεύτερο στόχο αφού δεν ήξεραν τίποτα. Η Βιβλιοθήκη είχε προστατέψει τη στρατηγική της και την είχε υλοποιήσει με τον πιο διακριτικό τρόπο χάρη στο φίλτρο.
Ο άλλος Ιωάννης χάρηκε που δέχτηκε αυτή την ενίσχυση την τελευταία στιγμή γιατί δεν ήταν σίγουρος ότι θα προλάβαινε. Είχε μάθει τι είχε κάνει η βαρβαρότητα στις άλλες περιοχές και πως είχε καταστρέψει κάθε εικόνα των Αγίων. Δεν χωρούσε στο νου του ότι υπήρχαν Αγιοκτόνοι.
Δεν μπορούσε να καταλάβει μία τέτοια θρησκεία βαρβαρότητας.
Ήξερε ότι υπήρχαν διάφορες θρησκείες
αλλά γιατί η μία έπρεπε να εξοντώσει
όλα τα ιερά της άλλης.
Είχε ακούσει για τους εικονοκτόνους
αλλά δεν περίμενε να τους δει από τόσο κοντά.
Ξανακοίταξε διακριτικά τους δύο που τον είχαν βοηθήσει.
Πρώτα φορά τους έβλεπε.