52641 - Ταυτόχωρη οδός

Ν. Λυγερός

* Δεν κινδυνεύουν εκεί.
* Δεν κινδυνεύουν από το σύστημα αλλά από τους άλλους.
* Ποιους άλλους;
* Τους χρονοκτόνους.
*Δεν έχουν όμως τις ίδιες ικανότητες.
* Πάλι καλά! Αλλά έχουν τον ίδιο στόχο…
* Την καταστροφή των άλλων.
* Τον αφανισμό των άλλων.
* Κάθε στοιχείο πολιτισμού κινδυνεύει.
* Δεν μπορούσαμε να σώσουμε τους Πέτρινους Άγιους.
* Έγιναν μάρτυρες μια δεύτερη φορά.
* Αλλά δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλια τους για να ενισχύσουν τη βαρβαρότητά τους.
* Ενώ με τον θησαυρό…
* Πρέπει να πάμε κι εμείς στην οδό όπου βρίσκονται.
* Για να βρούμε αποδεικτικό στοιχείο;
* Αν τα κατάφεραν θα φανεί.
* Και θα τους προστατέψουμε.
* Εκεί;
* Τότε!
* Θα λιποθυμήσουν μερικοί βάρβαροι.