52648 - Άμεσος κίνδυνος

Ν. Λυγερός

* Κάποιος μπήκε στη Σπανιοθήκη…
*Τώρα;
*Μόλις…
*Τι έγινε;
*Πρέπει να πάμε…
*Υπάρχει κίνδυνος;
*Άμεσος!
*Ένωση με τη Βιβλιοθήκη.
Αυτός που μπήκε στη Σπανιοθήκη δεν ήταν πελάτης…
Το κατάλαβε άμεσα.
Γι’ αυτό προειδοποίησε τη Βιβλιοθήκη.
Πήγε κατευθείαν πάνω της και άρχισε την ανάκριση.
Έπρεπε να κερδίσει χρόνο.
Άλλωστε πάντα ήταν μαζί της.
Έγινε πιο απειλητικός.
Ήθελε να μάθει πού ήταν.
Εκείνη δεν ήξερε.
Και είπε την αλήθεια
Ένιωσε ότι την εξέταζε εσωτερικά…