52651 - Ο γίγαντας ανάμεσα στα βιβλία

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά κατάλαβαν ότι ήταν τυχαίος ανιχνευτής. Όλη η πληροφορία θα ερχόταν από την ανταπόκριση.
Έπρεπε να αλλάξουν την πραγματικότητα. Έπρεπε να μπει σε άλλο κατάστημα.
Αλλαγή χρόνου.
Ο κύκλος δεν έφτανε.
Θα καθυστερούσαν και την έξοδο.
Ήταν όμως απαραίτητο.
* Ενεργοποίηση διακλάδωσης.
* Είναι στο δρόμο τώρα.
* Εκεί πρέπει να γίνει η συνάντηση.
* Πριν επιλέξει τυχαία να μπει.
* Βγαίνω.
* Περιμένω εδώ.
* Συνδυασμός Φοίνικα.
* Θα είμαστε στα δύο μαζί.
Την ώρα που περπατούσε στον δρόμο κάποιος έδειξε τον τοίχο των βιβλίων. Διάβασε Gargantua και ξέχασε να μπει στη Σπανιοθήκη.