52654 - 4 Ιουλίου

Ν. Λυγερός

Η Σπανιοθήκη
κατέληξε
στις 4 Ιουλίου
για να ζήσει
το δώρο
της ελευθερίας
που προστατεύει
τη ζωή
των Αθώων
χάρη
στις θυσίες
των Δίκαιων
για να συνεχίσει
η αγάπη
της Ανθρωπότητας
και πέρα
του σκοταδιού
της βαρβαρότητας.