52656 - Αν έζησες

Ν. Λυγερός

Αν έζησες
μαζί μας
όλη την πλοκή
της Σπανιοθήκης
τότε ξέρεις
πόσες
υπερβάσεις
πρέπει
να κάνεις
για να είσαι
μαζί μας
στον αγώνα
της Ανθρωπότητας
ενάντια
στη βαρβαρότητα.