52659 - Το νέο ρεκόρ της Αμερικής

Ν. Λυγερός

Το νέο ρεκόρ της Αμερικής
σε φάση πανδημίας
αποδεικνύει
την αξία
του εγκλεισμού
και των μέτρων
αλλά
και το λάθος
της άρσης
όταν ο λαός
δεν είναι
ακόμα
έτοιμος
να τηρήσει
από μόνος του
κανόνες
προστασίας.