52662 - Το μέλλον της Ελλάδας

Ν. Λυγερός

Το μέλλον της Ελλάδας
περνά από την ενέργεια
και τη στρατηγική
και όχι
από την πολιτική
και την οικονομία
που είναι μόνο
επιφαινόμενα
που δεν παράγουν
ιστορία
από μόνες τους
κι όσο δεν το έχεις
καταλάβει
θα είσαι θύμα
της προπαγάνδας
του κενού.