52683 - Δεν γράφουμε

Ν. Λυγερός

Δεν γράφουμε
μόνο
τραγούδια
αλλά
κομμάτια
ιστορίας
που θέλουν
να ζήσουν
με τρόπο
διαφορετικό
για να χαρούν
οι άνθρωποι
που θέλουν
να συνεχίσουν
να παράγουν
για τους άλλους.