52685 - Κανέναν πίσω

Ν. Λυγερός

Κανέναν πίσω
δεν θα αφήσουμε
στους αγώνες
της Ανθρωπότητας
γιατί κάθε
άνθρωπος
έχει
το δικαίωμα
να σωθεί
από τους Δίκαιους
κι αν αυτοί
δεν επαρκούν
τότε
υπάρχουν
και οι Χαμαιλέοντες.