52686 - Ακούγοντας Vivaldi

Ν. Λυγερός

Ακούγοντας Vivaldi
θυμήθηκες
το φαινόμενο
που τον έσωσε
χάρη στο έργο
του Bach
και σκέφτηκες
ότι η επαναφορά
της μνήμης
ήταν εφικτή
ακόμα
και μετά
τη λήθη.