52693 - Ο εργοπλάστης

Ν. Λυγερός

Όταν μπαίνεις
στην εκκλησία
να μη σέβεσαι
μόνο την πίστη
αλλά και αυτόν
που την υπηρέτησε
με τη δομή
που δημιούργησε
διότι
ο εργοπλάστης
βοηθάει
τους πιστούς
να πιστεύουν
χωρίς
να έχουν
εμπόδια.