52696 - Με το άγριο νησί

Ν. Λυγερός

Με το άγριο νησί
βλέπεις
πώς ήταν
η περιοχή
στο παρελθόν
και νιώθεις
πώς λειτουργούν
οι άνθρωποι
στο πλαίσιο
της Χρονοστρατηγικής
αφού
οι αιώνες
είναι
η μονάδα
μέτρησης
της δράσης τους.