52698 - Με το σχέδιο της εποχής

Ν. Λυγερός

Με το σχέδιο της εποχής
βλέπεις την αξία
της ιστορίας
αφού
καταγράφει
γεγονότα
που θα είχαν
ξεχαστεί
διότι
το ήθελαν
οι κοινωνίες
αλλά
η Ανθρωπότητα
δεν το δέχτηκε
και συνέχισε
το αναγκαίο
έργο.