52699 - Αν θυμηθείς το 177

Ν. Λυγερός

Αν θυμηθείς το 177
και πως
μαρτύρησαν
οι Χριστιανοί
όταν τους έπιασε
η Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία
στη Lugdunum
τότε θα καταλάβεις
και τη βαθιά
μνημοσύνη
αφού είχε
της πόλης
από τις πρώτες
Χριστιανικές
κοινότητες
της Γαλατίας.