52709 - Το όργανο

Ν. Λυγερός

Το όργανο
που χαίρεται
να παίζει
τη μουσική
του παρελθόντος
είναι ικανό
να δει
και το μέλλον
αφού
θα συνεχίσει
να αναζητά
την αγάπη
της μουσικής
και πέρα
από τα ανθρώπινα
όρια.