52712 - Το μικρό βιβλίο

Ν. Λυγερός

Το μικρό βιβλίο
του Göethe
είχε
όλο
το κείμενο
του Faust
όσο
απίστευτο
κι αν φαινόταν
γι’ αυτό
ήταν
από μόνο του
ένα θαύμα
του εκδότη
για τον αναγνώστη.