52714 - Η συνταγή

Ν. Λυγερός

Η συνταγή
είχε
έρθει
από το νησί
του παρελθόντος
για να ζήσει
το μέλλον
αφού
μπορούσε
να μεταφερθεί
η ουσία
μιας
άλλης
εποχής
λόγω
ανάγκης.