52716 - Όταν λες

Ν. Λυγερός

Όταν λες
το μέλλον
του Ελληνισμού
είσαι
στο σωστό
πλαίσιο
αφού
ζεις
μέσα
στο χρόνο
και ποτέ
δεν περιορίζεσαι
στα σύνορα
γιατί
ξέρεις
ότι είναι
της εξωστρέφειας.