52718 - Με την ιστορία

Ν. Λυγερός

Με την ιστορία
βλέπεις
διαφορετικά
τον Χρόνο
αφού
αντιλαμβάνεσαι
ότι γεμίζει
το κενό
της ύπαρξης
και προσφέρει
την έννοια
της ζωής
στους ανθρώπους
που παλεύουν
για να είναι
ελεύθερη
η Ανθρωπότητα.