52720 - Μαζί

Ν. Λυγερός

Μαζί
παράγουμε
έργο
και όχι
όταν είμαστε
κοντά
γιατί
μόνο το πρώτο
είναι
ανθρώπινο
ενώ
το δεύτερο
είναι
μόνο
γεωγραφικό
και κοινωνικό
χωρίς
βάθος.