52751 - Μπορεί ένα γεγονός

Ν. Λυγερός

Μπορεί ένα γεγονός
που δεν ήταν φυσικό
αλλά τεχνητό
να έχει
παράγει
ένα ίχνος
που έχει
χρησιμοποιηθεί
για άλλους
κομματικούς
σκοπούς
που δεν είχαν
ιστορικό
υπόβαθρο.