52756 - Η Συνθήκη Αγίου Στεφάνου

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη Αγίου Στεφάνου
δημιούργησε
την έννοια
της Μεγάλης
Βουλγαρίας
και αυτή
έθεσε
τις βάσεις
του VMRO
που από το 1893
προσπάθησε
να αλλάξει
τα δεδομένα
στη Μακεδονία
και στη Θράκη
για να γίνουν
βουλγαρικές.