52761 - Ο επεκτατισμός

Ν. Λυγερός

Ο επεκτατισμός
του ναζισμού
και του κομμουνισμού
ήταν ο ίδιος
διότι είναι
συστήματα
που θέλουν
να κατασπαράξουν
τους άλλους
επειδή
θεμελιακά
είναι βάρβαρα
και μισούν
την Ανθρωπότητα
που θέλει
να ζήσει
ελεύθερη.