52763 - Όταν η ιστορία

Ν. Λυγερός

Όταν η ιστορία
αναλύεται
εξονυχιστικά
βλέπεις
λεπτομέρειες
που άλλοι
ξέχασαν
και καταλαβαίνεις
το πλαστό
της υπόθεσης
για το θέμα
της Μακεδονίας
και αντιλαμβάνεσαι
πόσο
το υπέσκαψαν
τα κόμματα
της βαρβαρότητας.