52767 - Στο Ευαγγέλιο

Ν. Λυγερός

Στο Ευαγγέλιο
κατά Ματθαίου
γίνεται πρώτα
ένας ισομορφισμός
οντολογικού
τύπου
με το γενεαλογικό
δέντρο
και στη συνέχεια
τελεολογικού
τύπου
μέσω Προφήτη
Ησαΐα
για τον Εμμανουήλ
που σημαίνει
ότι ο Θεός
είναι ανάμεσά μας.