52773 - Η ταφή

Ν. Λυγερός

Η ταφή
είναι
και σεβασμός
γι’ αυτό
το πρέπον
ζει
για να προσέχει
τη μνήμη
του αθώου
που θέλει
προστασία
ενάντια
στη βαρβαρότητα
που προσπαθεί
να μαυρίσει
και το φως.