52815 - Παρατήρηση μη αντιμεταθετικότητας. (Dessin)

Ν. Λυγερός