52832 - Με την εισαγωγή

Ν. Λυγερός

Με την εισαγωγή
στα μαθηματικά
εργαλεία
της Γενικής  θεωρίας
της Σχετικότητας
βλέπεις
το βάθος
και την εμβέλεια
που ήταν
απαραίτητα
για να υποστηριχθεί
το όραμα
της γεωμετρίας
της βαρύτητας
στο χωροχρόνο.