52834 - Τα ποιήματα

Ν. Λυγερός

Τα ποιήματα
του Κλεάνθη
τα διάβασαν
οι αδερφές του
και έμειναν
μαζί του
και μετά
το τέλος
για να υπάρχει
η συνέχεια
χωρίς
κανένα
κοινωνικό
συμβιβασμό.