52835 - Η πληγή

Ν. Λυγερός

Η πληγή
δεν άλλαξε
το φωτεινό
πρόσωπο
του Μαθητή
έτσι
έμεινε
η ομορφιά
της μνήμης
πέρα
από τα όρια
της βαρβαρότητας
γι’ αυτό
φάνηκε
ότι δικαιώθηκε
ο αθώος.