52836 - Η θέληση

Ν. Λυγερός

Η θέληση
του Μαθητή
αφορούσε
και το Μουσείο
Καραθεοδωρή
γιατί
ήξερε
ότι αποτελεί
παράδειγμα
προς μίμηση
επαναφοράς
μνήμης
χάρη
στην αποκατάσταση
της Ανθρωπότητας.