52837 - Το καντήλι

Ν. Λυγερός

Το καντήλι
στο δωμάτιο
άναψε
για να φανεί
το φως
κι όχι
η λύπη
αφού
η συνέχεια
άρχισε
με άλλο
τρόπο
γιατί
η μεταμόρφωση
ήταν
πια
αναγκαία.