52840 - Ο μικρός Αζώρ

Ν. Λυγερός

Ο μικρός Αζώρ
μπήκε
τώρα
στη μνήμη μας
για να ξέρει
και αυτός
ότι
δεν αφήνουμε
κανένα
πίσω
στον αγώνα
της δικαίωσης
ενάντια
στη βαρβαρότητα.