52845 - Στην γέφυρα Wilson

Ν. Λυγερός

Στην γέφυρα Wilson
θυμηθήκαμε
όλους
τους αγώνες
που ζήσαμε
χάρη
στο έργο
αυτού
του ανθρώπου
που αποτελεί
παράδειγμα
Δικαίου
που πάλεψε
έως το τέλος
ενάντια
στη βαρβαρότητα
των συστημάτων
αφανισμού.