52846 - Από τη γέφυρα

Ν. Λυγερός

Από τη γέφυρα
είδαμε
πως ο Ροδανός
είχε γίνει
λίμνη
κάτω
από τον ουρανό
και τον ήλιο
για να υποδεχτεί
την γαλήνη
των ακίνητων
ποταμόπλοιων
που ταξιδεύουν
μόνο
μέσα
στο Χρόνο
της πόλης.