52848 - Μπροστά στο θέατρο

Ν. Λυγερός

Μπροστά στο θέατρο
πάνω στις σανίδες
της αυλής
μελετήσαμε
την τεχνική
που είχε
ενσωματωθεί
μέσα
στο αντίγραφο
ενός έγχορδου
που ήθελε
να ζήσει
επιτέλους
εντός
μουσικής.