52851 - Στη γωνία

Ν. Λυγερός

Στη γωνία
του δρόμου
της Σπανιοθήκης
η Παναγία
περίμενε
κάθε περαστικό
που έπρεπε
να προστατέψει
με το βλέμμα της
κάθε άνθρωπο
που είχε
ανάγκη
γιατί
φοβόταν
τα προβλήματα
της ύπαρξης.