52852 - Τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Τα βιβλία
του τοίχου
περίμεναν
το νέο
πέρασμα
μετά
την αλλαγή
φάσης
έτσι
χάρηκαν
όταν
είδαν
την επαναφορά
μνήμης
εντός
πραγματικότητας.