52853 - Μία άλλη

Ν. Λυγερός

Μία άλλη
παρουσίαση
των εκθεμάτων
έδειχνε
τη συνέχεια
του έργου
και μετά
του παραμυθιού
για όσους
δεν πίστευαν
στην ουσία
της ιστορίας
που έλεγε
για το βάθος
της Ανθρωπότητας.