52854 - Η παλιά υδρόγειος

Ν. Λυγερός

Η παλιά υδρόγειος
περίμενε
να επανέλθει
το παρελθόν
για να γυρίζει
ξανά
και να φανούν
τα μέρη
που άλλοι
ξέχασαν
γιατί ποτέ
δεν τόλμησαν
να δουν
την αλήθεια
του Χρόνου.